Skip to main content

Our Vietnam Team

Loan Details

KHOẢN VAY TÔI ĐA

LÊN TỚI 20 TRIỆU WON

Thời hạn vay

Từ 3 đến 45 tháng

Hạn Visa

Từ 6 đến 48 tháng

Các gói vay

Gói vay thông thường, Gói vay nhanh, Gói vay VIP,

Gói vay kinh doanh

Hợp đồng

Hợp đồng điện tử hoặc Hợp đồng ký tay

Khoản vay tối đa

Từ 2 đến 20 triệu won

Điều kiện visa

E9, E7, F2, F5, F6, D8 và các loại visa sở hữu

hợp đồng lao động hợp pháp tại Hàn Quốc

Phương thức trả

Tương tự trả góp

Tất toán sớm

3%,3 tháng truóc khi khoản vay được tất toán

Vietnam Blogs