Skip to main content

Our Nepal Team

Dinesh
dineshk@gmeremit.com

Durga
durgam@gmeremit.com

Asmita
asmitad@gmeremit.com

जी एम ई फाईनान्स

जी एम ई  फाईनान्स कोरियाको एक मात्र पहिलो लोन कम्पनी जुन  कोरियन सरकारबाट सम्बन्धन प्राप्त सस्था हो ! जसले सम्पूर्ण बित्तिय आवश्कताको परिपूरण गर्दै ग्राहक वर्गको सूचना हरुलाई सुरक्षित राख्ने प्रत्याभूति गर्दछ !  बित्तिय आवश्कताको जानकारी लिन जी एम ई को जुनसुकै शाखा वा online बाट पनि जानकारी लिन सकिनेछ ! जी एम ई  लोन सहज, सरल तथा द्रुत सेवाको साथ एक दिन मै पाउन सकिने हुदा श्रम र समयको बचत गर्दछ !

Nepal Loan Contacts

010-6584-6864

1811-2934

GME Loan Details

Maximum Loan Amount

अधिकतम लोन रकम

Up to 20 mil

२० लाख नेपालीसम्म

Loan Duration

लोन अवधि

3 – 45 months

३ – ४५  महिना सम्म

Possible remaining visa period

सम्भावित बाकी भिसा अवधि

6 – 48 months

६  – ४८  महिना सम्म

Loan Products

लोनका  प्रकार

GME Loan, GME Home loan, Business Loan

जी एम ई लोन , घर लोन , & ब्यापार लोन

Contract signing method

सम्झौता गर्ने बिधि

Digital contract or Physical contracts

विधुतीय सम्झौता वा आफै गयर

Maximum Loan Amount

2 mil – 20mil

Possible visa types

सम्भावित भिसाका प्रकारहरु

E9, E7, F2,F5,F6,D8 and any other visa holders with legal work contract

E9, E7, F2,F5,F6, & D8 साथै बैघनिक रुपले काम गर्ने सम्झौता पत्र हुने

Repayment method

पुन: भुक्तानी  बिधि

Similar installments

Early Settlement Charges

अग्रिम  भुक्तानी सुल्क

3%, 3 months before loan settlement

३ % , ३ महिना भन्दा अघि भुक्तानी गर्दा

जी एम ई फाईनान्सका सेवा तथा सुबिधाहरु

 1. जी एम ई फाईनान्सले बिबिध भिसा भएका भिसा बाहक लाई लोन प्रदान गर्दछ !
 2. एक दिन मै लोन पाउनुका साथै सरल, सहज, तथा द्रुत सेवा पनि!
 3. E ९ तथा E ७ संगै बैधानिक रुप ले कोरिया मा बस्दै आउनु भएको ले पनि लोन लिन पाउने !
 4. F २,  F ४, F ५,  H २, F ६,  तथा D ८ भिसा बाहक ले पनि लोन लिन पाउने !
 5. जी एम ई फाईनान्सले अग्रिम रुपमा बोनस भिसा लाई पनि मान्यता दिने हुदा अधिक लोन प्राप्त गर्न सकिने !

जी एम ई फाईनान्सको सामाजिक प्रतिवद्दता - CSR

 1. जी एम ई फाईनान्सले नेपाली कला तथा साहित्यलाई प्रवर्धन तथा संरक्षण को लागि वित्तीय सहयोग गर्नु का साथै सहभागिता जनाउदै आइरहेको छ !
 2. जी एम ई फाईनान्सले आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी प्रति पनि सजग र दृढ रहेको छ !
 3. नेपाल को कुनै दुर्गम क्षेत्र को बिद्यालय होस् वा कुनै विपद जी एम ई फाईनान्सले सधै आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी प्रति दृढ रही सेवा प्रदान गर्दै आइ रहेको छ !

कोरिया एक आकर्षक गन्तब्य

 1. जी एम ई फाईनान्सले नेपाली कला तथा साहित्यलाई प्रवर्धन तथा संरक्षण को लागि वित्तीय सहयोग गर्नु का साथै सहभागिता जनाउदै आइरहेको छ !
 2. जी एम ई फाईनान्सले आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी प्रति पनि सजग र दृढ रहेको छ !
 3. नेपाल को कुनै दुर्गम क्षेत्र को बिद्यालय होस् वा कुनै विपद जी एम ई फाईनान्सले सधै आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी प्रति दृढ रही सेवा प्रदान गर्दै आइ रहेको छ !

Our Blogs